วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าว ปป.

ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน  2555  ทางโรงเรียนจะมีค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติโรงเรียน ปป.


 ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม(ประวัติโรงเรียน ปป.)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ กนกออน  สว่างศรี
ชื่อเล่น  หนึ่ง
ภูมิลำเนา  สุพรรณบุรี
ตำแหน่ง ครู(นาฏศิลป์)
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ