วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าว ปป.

ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน  2555  ทางโรงเรียนจะมีค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

1 ความคิดเห็น:

  1. กิจกรรมภาคกลางคืน สนุกดีเด็กๆปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

    ตอบลบ