วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ กนกออน  สว่างศรี
ชื่อเล่น  หนึ่ง
ภูมิลำเนา  สุพรรณบุรี
ตำแหน่ง ครู(นาฏศิลป์)
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น